Matematikte Sıfırdan Başlangıç

malatya özel ders

Matematikte Sıfırdan Başlangıç

Her öğrenci farklı bir bireydir. Bilgi dağarcığı ve motivasyonu her birinin farklı farklıdır.  Tüm bu farklılıkların kalabalık bir sınıf ortamında her öğrenci için uygun olmaması nedeniyle matematik ve geometri özel ders desteğine ihtiyaç hissedilmesi doğaldır.

Matematik  özel dersi; zayıf öğrencinin alması gerekliliği yanlıştır. Belirli seviye de öğrencilerimizin hedeflerine giden yolda öğrencilerin başarılarını bir üst basamağa çıkarmak, motivasyonlarını arttırmak, zaman kullanımını kavratmak, test çözme tekniğini geliştirir. Bunun yanı sıra öğrencinin bildiği konuları hızlı geçip, eksik olduğu konular tespit edilerek o noktalara yoğunlaşabilir.

Leave a reply

80,000 ONLINE COURSES
EXPERT INSTRUCTION
LIFETIME ACCESS